Nazorg en controle van angiosarcoom

Is de behandeling afgerond? Dan blijft u nog een tijd onder controle. Vaak krijgt u ook nog nazorg. De termen controle en nazorg worden soms door elkaar gebruikt. Ze worden ook wel follow-up genoemd.

Controles

De controles bestaan uit bezoeken aan uw specialist, de verpleegkundig specialist of de huisarts. U kunt soms ook controles bij meerdere artsen krijgen. De controlebezoeken zijn bedoeld om:

  • eventuele bijwerkingen van de behandeling vast te stellen en te behandelen.
  • in een vroeg stadium eventuele terugkeer van de ziekte op te sporen
  • bij mensen die niet meer beter worden: bij te houden hoe de ziekte zich ontwikkelt en welke klachten er zijn

Wat houden de controlebezoeken in?

De controles kunnen uit 1 of meer van de volgende onderdelen bestaan:

  • een gesprek over hoe het met u gaat. Bijvoorbeeld of u last heeft van bijwerkingen of late gevolgen. En of u last heeft van psychische of sociale klachten.
  • een lichamelijk onderzoek
  • beeldvormend onderzoek zoals een scan

Hoe vaak en hoe lang u gecontroleerd wordt en waar de controles uit bestaan, hangt af van de soort kanker en de behandeling die u heeft gehad. Uw arts of verpleegkundige zal u hierover informeren.

Maakt u zich tussendoor zorgen over een klacht die u heeft? Wacht dan niet tot de volgende controle, maar vervroeg zo nodig uw afspraak. U kunt ook met uw klacht naar de huisarts gaan.

Sommige mensen vinden het een prettig en veilig idee om regelmatig naar het ziekenhuis terug te gaan. Anderen zien juist erg op tegen de controle, ook nog jaren na de behandeling. Voor hen is elke controle weer spannend.

Veel mensen zijn bang dat de ziekte terugkomt of erger wordt. Die angst zit vaak diep, en kan zomaar ineens opkomen. Lees meer over de angst voor terugkeer van kanker in de bibliotheek van kanker.nl.

De controles zijn niet verplicht. U kunt ervoor kiezen van de afspraken af te zien. Overleg daarover met uw arts. Bespreek met hem waar u op moet letten.

Er zijn ook mensen die langer onder controle willen blijven dan de periode die de arts heeft voorgesteld. Geldt dit voor u, bespreek dit dan met uw arts. Vertel hem waarom u onder controle wilt blijven. En probeer daar een redelijke afspraak over te maken.

Nazorg

Uit het lichamelijk onderzoek of het gesprek met uw arts of verpleegkundige kan blijken dat u gebaat bent bij bepaald nazorg. Deze zorg is bedoeld om de kwaliteit van leven te verbeteren en de levensduur te verlengen. Voorbeelden van nazorg zijn:

  • begeleiding door een fysiotherapeut om (weer) conditie op te bouwen
  • begeleiding door een diëtiste om op een door u gewenst gewicht te komen en/of te blijven
  • begeleiding door een psycholoog of maatschappelijk werker voor psychosociale zorg
  • behandeling van de late gevolgen van de behandeling tegen kanker

Om uw behoefte aan nazorg in kaart te brengen, kan de arts of verpleegkundige gebruik maken van de Lastmeter of van OncoKompas2.0.