Behandeling bij baarmoedersarcoom

 • bestraling. Een ander woord hiervoor is radiotherapie
 • hormonale therapie
 • chemotherapie
 • De behandeling hangt af van het type baarmoedersarcoom.
 • U krijgt meestal eerst een operatie.

Soms krijgt u een combinatie van deze behandelingen.

Daarna kan 1 van de volgende behandelingen volgen:

Is de tumor erg uitgebreid, dan adviseert de arts misschien geen operatie maar chemotherapie of hormonale therapie en/of radiotherapie. Dit hangt af van het type sarcoom.

Naast bovenstaande behandelingen kunt u soms deelnemen aan behandelingen in onderzoeksverband (trials). U krijgt dan bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of een combinatie van behandelingen waar artsen nog onderzoek naar doen. Met dit medisch wetenschappelijk onderzoek toetsen artsen of een nieuwe behandeling beter is dan de standaardbehandeling.

Vooruitzichten

De vooruitzichten van baarmoedersarcoom hangen af van:

 • het type sarcoom
 • het stadium
 • of de tumor is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam

Baarmoedersarcoom wordt vaak in een meer gevorderd stadium ontdekt. De kans op uitzaaiingen is dan groter. De prognose is daardoor slechter. Het endometriumstromasarcoom vormt een uitzondering. Deze wordt vaak in een vroeg stadium ontdekt. Daardoor heeft een endometriumsarcoom betere vooruitzichten dan het ongedifferentieerde sarcoom en het leiomyosarcoom.

Gespecialiseerd behandelcentrum

Baarmoedersarcoom is een zeldzame tumor. U wordt daarom bij voorkeur behandeld in een gespecialiseerd gynaecologisch oncologisch centrum.

Behandelplan

Uw behandelend arts maakt samen met een aantal andere specialisten een behandelplan voor u. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen.

Om een zo goed mogelijke behandeling te kunnen geven, is het onder andere belangrijk te weten:

 • welk stadium en kenmerken de tumor heeft
 • of er sprake is van erfelijke belasting
 • of er uitzaaiingen zijn

Maar ook uw persoonlijke situatie speelt een rol. Een behandelplan is dus maatwerk. Laat u daarom goed informeren over de behandelmogelijkheden zodat u samen met uw behandelteam een weloverwogen besluit kunt nemen.

Multidisciplinair overleg

Uw arts bespreekt uw ziektegeschiedenis met een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Dit heet een multidisciplinair overleg (MDO). In veel ziekenhuizen in Nederland betrekken de artsen ook specialisten vanuit andere ziekenhuizen bij het multidisciplinaire overleg.

Doel van de behandeling

Een behandeling kan gericht zijn op genezing, maar ook op het remmen van de ziekte. De arts kijkt samen met u wat in uw situatie de mogelijkheden zijn.Curatieve behandeling

Is genezing het doel, dan heet dit een curatieve behandeling. Onderdeel daarvan kan een aanvullende behandeling zijn: een adjuvante behandeling.Adjuvante behandeling

Een adjuvante behandeling is een aanvullende behandeling. U krijgt deze na een eerdere behandeling die in opzet genezend is. De adjuvante behandeling is bedoeld om een beter eindresultaat te bereiken. Een voorbeeld van een adjuvante behandeling is bestraling na een operatie.Neo-adjuvante behandeling

Een neo-adjuvante behandeling is vergelijkbaar met de adjuvante behandeling. Het is  ook gericht op een beter eindresultaat. Neo-adjuvant betekent dat u deze aanvullende behandeling vóór de andere behandeling krijgt. Een voorbeeld is chemotherapie of bestraling om de tumor kleiner te maken vóór een operatie.Palliatieve behandeling

Is genezing niet (meer) mogelijk, dan kunt u een palliatieve behandeling krijgen. Deze behandeling is gericht op het remmen van de ziekte of het voorkomen of bestrijden van klachten. Een palliatieve behandeling kan bijvoorbeeld gericht zijn op pijnbestrijding.