Bestraling bij chordoom

Bestraling is de behandeling van kanker met straling. Een ander woord voor bestraling is radiotherapie. Het doel is kankercellen te vernietigen en tegelijk gezonde cellen zo veel mogelijk te sparen. Bestraling is een plaatselijke behandeling: het deel van uw lichaam waar de tumor zit wordt bestraald.

De straling komt uit een bestralingstoestel. U wordt van buitenaf, door de huid heen bestraald. De radiotherapeut en radiotherapeutisch laborant bepalen nauwkeurig de hoeveelheid straling en de plek waar u wordt bestraald.

Bestraling aanvullend op operatie

Aangeraden wordt om na een R1 of R0 operatie van een chordoom de behandeling te vervolgen met bestraling.

Doel van de bestraling is:

  • doden van de resterende tumorcellen
  • laten stoppen van de tumorgroei indien deze marginaal is verwijderd

Chordomen kunnen het beste bestraald worden met geladen deeltjes. Dit kunnen protonen of carbon-ionen zijn. Bestraling met geladen deeltjes is de meest precieze vorm van bestralen die de minst mogelijke bestralingsschade aan omliggende weefsels geeft. Andere vormen van bestraling worden afgeraden.

Het verschil in effectiviteit tussen bestraling met protonen en carbon-ionen is nog niet duidelijk aangetoond. Bestraling met carbon-ionen in een hogere dosis per keer worden toegediend; waardoor er minder bestralingssessies nodig zijn. De minimaal aangeraden dosis is nu 74 Gy.

Bestraling in plaats van operatie

Als de tumor alleen marginaal verwijderd kan worden, is er een aanzienlijke kans op ernstige gevolgen van de operatie. Schade aan omliggende weefsels zoals hersenen, zenuwen en bloedvaten kan de kwaliteit van leven nadelig beïnvloeden. Uw chirurg dient u hierover te informeren.

Indien u de risico’s en mogelijke gevolgen van een operatie niet acceptabel vindt, is het mogelijk uitsluitend voor bestraling te kiezen. De effectiviteit van een behandeling die enkel uit bestraling bestaat, wordt in het algemeen iets minder geacht dan de combinatie met chirurgisch verwijderen van de tumor. Bestraling geeft ook kans op bijwerkingen door schade aan gezond weefsel. Dit dient de arts van het bestralingscentrum met u te bespreken.

Bestraling met geladen deeltjes – protonentherapie ook in Nederland

Sinds 2018 kunnen patiënten in Nederland protonentherapie krijgen. U kunt hiervoor terecht bij het UMCG in Groningen of bij HollandPTC in Delft.

Particle therapy centers (Chordoma Foundation)

Kijk op de Engelstalige website van de Chordoma Foundation voor een lijst van buitenlandse centra waar bestraling met geladen deeltjes wordt gegeven.