Operatie bij chordoom

En-bloc operatie

Een operatie bij chordoom wordt het liefst op een en-bloc manier uitgevoerd. Met en-bloc wordt bedoeld dat de tumor verwijderd wordt door er ruim omheen te snijden. Zo is er slechts geringe kans op verlies en/of achterblijven van tumorcellen.

En-bloc verwijdering van de tumor bij de eerste behandeling geeft goede kansen op genezing. Bespreek met uw arts of en-bloc verwijdering in uw situatie mogelijk is. Een andere term voor en-bloc verwijdering is R0.

Marginale verwijdering

Ligt de tumor in de buurt van belangrijke zenuwen en/of bloedvaten? Dan is het niet altijd mogelijk de tumor en-bloc te verwijderen. Beschadiging van deze zenuwen en/of bloedvaten kan namelijk grote consequenties hebben.

De tumor kan dan mogelijk wel marginaal verwijderd worden (R1 of R2). Dat wil zeggen dat de kans op het achterblijven van tumorcellen groter is. Hiermee is het risico dat de tumor terugkomt ook groter.

Bij een R1-verwijdering zijn er microscopisch in het snijvlak nog tumorcellen aangetoond. Bij een R2-verwijdering heeft de chirurg zichtbaar macroscopisch in de tumor gesneden.

Keuze voor operatie

Zijn de risico’s van schade aan zenuwen, hersenen of bloedvaten acceptabel? Dan is operatie de aanbevolen behandeling, veelal in combinatie met bestraling.

Of deze risico’s acceptabel zijn bepaalt u uiteindelijk zelf in overleg met de arts. Het is daarom belangrijk goed door te vragen over eventuele consequenties van de operatie.

Aandachtspunten

Een aantal specifieke aandachtspunten bij de operatie ten aanzien van de locatie van de tumor bij de wervelkolom:

  • Bij een chordoom in de schedel is een angiografie soms belangrijk voor het in kaart brengen van de nabijheid van de bloedvaten. Verder is de benaderingswijze van de operatie sterk afhankelijk van de locatie van de tumor en is neurofysiologische monitoring tijdens de operatie belangrijk.
  • Bij een sacrale tumor is het belangrijk voor de operatie plastische chirurgie te betrekken als reconstructie van weggehaald weefsel nodig is.
  • Bij lumbale of thoracale tumoren is het belangrijk geen metalen implantaten te gebruiken bij verwijdering van wervels als er nadien nog sprake kan zijn van bestraling. Als de tumor zich heeft verspreid in de nek, borst en achter de buik is volledig verwijderen vaak niet mogelijk en is (aanvullende) bestralingstherapie vaak nodig.
  • Door de snellere groei van een gededifferentiëerd chordoom wordt als eerste behandeling soms ook chemotherapie overwogen.