Contactdag voor mensen met een wekedelensarcoom of borderline tumor van de wekedelen

Zet 17 juni alvast in je agenda: de contactdag voor mensen met een wekedelensarcoom of borderline tumor van de wekedelen (zoals desmoid, phyllodes en reusceltumoren).

Programma Contactdag wekedelen sarcomen en borderline tumoren

Erasmus MC in samenwerking met Patiëntenplatform Sarcomen

PPS 17 juni 2023

Het Sarcomen Expertisecentrum van het Erasmus MC en het bestuur van het Patiëntenplatform Sarcomen nodigen je van harte uit om zaterdag 17 juni a.s. aanwezig te zijn op de contactdag voor (ex)patiënten met een sarcoom of borderline tumor. Thema voor deze dag is: “Verder kijken dan de tumor week is”

INSCHRIJVEN

(Ex)patiënten en naasten zijn van harte welkom. Toegang voor leden van het Patiëntenplatform Sarcomen is gratis voor 2 personen, niet-leden betalen een bijdrage in de kosten van € 12,50 per persoon voor deelname aan het programma en catering gedurende de dag.

Vanzelfsprekend kan je alsnog lid worden, de kosten bedragen € 25,- per jaar en worden door verschillende zorgverzekeringen vergoed.

Meer informatie over het lidmaatschap vind je hier

www.patientenplatformsarcomen.nl/lid-of-donateur-worden/

Inschrijven doe je via deze link

https://fd8.formdesk.com/nfk/contactdag_erasmusmc_2023

Vragen? Mail naar

contactdag@patientenplatformsarcomen.nl

Contactdag met thema: “Verder kijken dan de tumor week is”

Wekedelensarcoom is de verzamelnaam voor wel meer dan 70 verschillende tumortypen. Hoewel behandeling voor veel van deze tumoren gelijk is, is een goede diagnose essentieel om te beoordelen of dat ook inderdaad het geval is. Veelal wordt gestreefd naar chirurgisch verwijderen van het sarcoom. Soms naar voorafgaande behandeling met bestralen of medicijnen, die specifiek gericht zijn op het type sarcoom.  Tegenwoordig wordt de behandeling steeds verder toegespitst op de individuele patiënt. Tijdens de contactdag wordt ingaan op hoe er zoveel mogelijk gepersonaliseerde zorg voor patiënten met een sarcoom kan worden geleverd.

Programma:

Vanaf 10:00 uurOntvangst 
10:20 uurWelkom 
10:30 uurLess is more Over de behandeling van borderline tumoren  Stefanie Hakkesteegt Oncologische Chirurgie
10:55 uurMedisch Oncoloog, kijk eens niet in, maar naar de spiegel! Over behandeling op basis van farmacodynamiek en -kinetiek: wat doet het middel met de patiënt en wat doet de patiënt met het middel  Niels Guchelaar Interne Oncologie
11:20 uur  Jong of oud: leeftijd laat ons niet koud Over de behandeling van AYAs en de oudere pt: GenAYA/Tolerance  Dr. Monique Bos Interne Oncologie
11:45 uurMaak een plan op basis van de scan Over de toepassing van AI/radiomics voor weke delen tumorenMartijn Starmans Biomedical Imaging Group
12:15 uurLunch en parallelsessies
13:45 uurTerugkoppeling parallelsessies
14:00 uurDe spin in het web: de patiënt Over netwerkzorg, expertisecentra en organisatie van zorg voor sarcomen  Dr. Dirk Grünhagen Oncologische Chirurgie
14:30 uurPaneldiscussie Over de onderwerpen van de dag, vraag en antwoord van het publiek, afsluiting van de dagAllen
15:00 uurAfsluitende borrel