De zorg voor sarcoompatiënten vereist de inbreng van een uitgebreid team van specialisten

De zorg voor sarcoompatiënten vereist de inbreng van een uitgebreid team van specialisten met veel ervaring met deze zeldzame kankersoorten. Het is van belang dat patiënten op zijn minst met een expertisecentrum worden besproken. Essentiële voorwaarde hierbij is dat financiering van expertisezorg adequaat geregeld is. 

De zorg voor patiënten met sarcomen, die op alle leeftijden en alle denkbare plekken in het lichaam kunnen voorkomen, vereist de inbreng van een uitgebreid team van specialisten van diverse disciplines en met veel ervaring met deze zeldzame kankersoorten. Daarom is het van belang dat patiënten op zijn minst met een expertisecentrum (sarcoomreferentiecentrum) worden besproken, waardoor gespecialiseerde artsen de diagnostiek en behandeling kunnen overzien. Criteria waaraan deze sarcoomreferentiecentra moeten voldoen staan beschreven in de SONCOS-normen. 

Uit het door IKNL in juni 2020 uitgebrachte rapport ‘Sarcomenzorg in Nederland’ bleek dat de zorg voor botsarcomen geconcentreerd is in vier expertisecentra en dat 87% van de patiënten met een botsarcoom in een van deze expertisecentra geopereerd wordt. Voor wekedelensarcomen vonden in 2018 operaties veel vaker (48%) plaats buiten de expertisecentra. Ook werd duidelijk dat een aanzienlijk deel (een derde) van de patiënten met een wekedelensarcoom niet besproken wordt in of met een sarcoomreferentiecentrum.  

Een van de aanbevelingen in ons rapport was dan ook dat in de verschillende regio’s afspraken over consultatie en/of verwijzing gemaakt dienen te worden tussen ziekenhuizen en het expertisecentrum om hiermee te garanderen dat iedere patiënt toegang heeft tot expertzorg. Naar aanleiding van ons rapport hebben diverse regiobesprekingen plaatsgevonden en is in sommige regio’s de handschoen opgepakt om samenwerking te concretiseren. Een essentiële voorwaarde hierbij is dat financiering rond het inzetten van expertisezorg adequaat geregeld is.