Behandeling bij ewingsarcoom

Bij ewingsarcoom zijn de volgende behandelingen mogelijk:
Vaak geeft de arts een combinatie van deze behandelingen:

 • eerst chemotherapie om de tumor kleiner te maken en de kans op uitzaaiingen te verminderen
 • daarna een operatie waarbij de tumor verwijderd wordt. Is een operatie niet mogelijk, dan wordt de tumor plaatselijk bestraald
 • na de operatie of bestraling is een nabehandeling met chemotherapie mogelijk, om de resterende kankercellen te doden

De totale behandeling duurt ongeveer 1 jaar.

Naast bovenstaande behandelingen kunt u soms deelnemen aan behandelingen in onderzoeksverband (trials). U krijgt dan bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of een combinatie van behandelingen waar artsen nog onderzoek naar doen. Met dit medisch wetenschappelijk onderzoek toetsen artsen of een nieuwe behandeling beter is dan de standaardbehandeling.

Genezingskans en prognose

Mensen die behandeld worden voor een ewingsarcoom hebben ongeveer 60% kans om te genezen.

De genezingskans hangt af van:

 • wel of geen uitzaaiingen van de tumor op andere plaatsen
 • de plaats waar de tumor zit: in het skelet of in de weke delen. Waar in het skelet maakt ook uit: een ewingsarcoom in het been heeft vaak een meer gunstige prognose dan in het bekken.
 • de grootte van de tumor
 • de leeftijd van de patiënt: oudere patiënten kunnen de behandeling mogelijk slechter verdragen

Een andere voorspellende factor voor genezing is de reactie van de tumor op de chemotherapie. De patholoog beoordeelt hiervoor het weefsel dat bij de operatie is verwijderd na de chemotherapie. Als hij minder dan 10% levende kankercellen vindt, heet dat een goede respons.

Omdat elke situatie en elke persoon uniek is, blijft het moeilijk om voorspellingen te doen.

Behandelplan

Uw behandelend arts maakt samen met een aantal andere specialisten een behandelplan voor u. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen en ze kijken naar:

 • het type sarcoom
 • de grootte en plaats van de tumor
 • of en hoever de tumor is doorgegroeid in de weefsels eromheen
 • eventueel aangetoonde uitzaaiingen
 • uw leeftijd en conditie
 • uw persoonlijke wensen en omstandigheden

Multidisciplinair overleg bij sarcomen

Uw arts bespreekt uw ziektegeschiedenis met een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Dit heet een multidisciplinair overleg (MDO). In veel ziekenhuizen in Nederland betrekken de artsen ook specialisten vanuit andere ziekenhuizen bij het multidisciplinaire overleg. Bij sarcomen is er intensieve samenwerking tussen diverse deskundigen.