Nazorg en controle bij ewingsarcoom

Nazorg en controle

Is de behandeling afgerond? Dan blijft u nog een tijd onder controle. Vaak krijgt u ook nog nazorg. De termen controle en nazorg worden soms door elkaar gebruikt. Ze worden ook wel follow-up genoemd.Controles

De controles bestaan uit bezoeken aan uw specialist, de verpleegkundig specialist of de huisarts. U kunt soms ook controles bij meerdere artsen krijgen. De controlebezoeken zijn bedoeld om:

 • eventuele bijwerkingen van de behandeling vast te stellen en te behandelen.
 • in een vroeg stadium eventuele terugkeer van de ziekte op te sporen
 • bij mensen die niet meer beter worden: bij te houden hoe de ziekte zich ontwikkelt en welke klachten er zijn

Wat houden de controlebezoeken in?

De controles kunnen uit 1 of meer van de volgende onderdelen bestaan:

 • een gesprek over hoe het met u gaat. Bijvoorbeeld of u last heeft van bijwerkingen of late gevolgen. En of u last heeft van psychische of sociale klachten.
 • een lichamelijk onderzoek
 • beeldvormend onderzoek zoals een scan
Tijdens de controle onderzoekt de arts de plek die geopereerd is. In de eerste 3 jaar wordt bij de controle een longfoto gemaakt om eventuele uitzaaiingen in de longen op te sporen.

De meeste patiënten blijven 10 jaar onder controle:

 • het eerste jaar elke 6 weken
 • het tweede jaar elke 2 maanden
 • het derde jaar elke 3 maanden
 • het vierde jaar elke 6 maanden
 • vanaf het vijfde jaar 1 keer per jaar

De controle heeft 3 doelen:

 1. Controle op de bijwerkingen en langetermijngevolgen van de behandeling. Dat gebeurt met bloedonderzoek iedere 2 jaar, en controle van gewicht en bloeddruk.
 2. Controle op het opnieuw ontstaan van een tumor op de plaats van de eerdere behandeling. Dat heet een lokaal recidief. Een lokaal recidief treedt meestal binnen 2 jaar op.
 3.  Controle op uitzaaiingen in de longen. Als deze ontstaan, wordt alsnog geprobeerd genezing te bereiken. Daarom is het belangrijk uitzaaiingen tijdig op te sporen. Dat kan met een longfoto en eventueel CT-scan.