Het Sarcomen Team van het Amsterdam UMC stelt zich voor

In het Amsterdam UMC worden sarcomen behandeld door een team van 3 oncologisch orthopedisch chirurgen, Gerard Schaap, Jos Bramer en Floortje Verspoor. Zij worden hierin ondersteund door een verpleegkundig consulent, Joanneke IJzerman, die een belangrijk aanspreekpunt is voor de patiënten. De kracht van ons team zit hem in de mooie samenstelling van jarenlange ervaring in de sarcomenzorg, nauwe contacten en stages (fellowships) in hoog-volume sarcomen centra in het buitenland, het goede contact met verwijzende ziekenhuizen en de beschikbaarheid van vele specialisten in eigen huis. Ter verdere verbetering van kennis, kunde en kwaliteit in zorg nemen wij deel aan onderzoek en leiden wij medisch studenten en assistenten in opleiding tot orthopeed op.

Verder wordt ons oncologisch team in de breedte ondersteund door 13 collega orthopeden gespecialiseerd op alle andere vlakken binnen de orthopedie, zoals prothesiologie, voet-enkel, sport, en de wervelkolom. En werken we samen met andere heelkundige specialismen, zoals plastische-, hart-long-, en neurochirurgen. Hierdoor maakt het niet uit waar een tumor uit het lichaam verwijderd is, voor ieder locatie hebben we een gespecialiseerde collega, die mee kan denken over de meest optimale reconstructie voor een zo goed mogelijk functioneren en een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven na operatie.

Naast het orthopedische team zijn binnen de sarcomenzorg andere specialismen van groot belang. Op wekelijkse basis is er nauw overleg tussen specialisten op het gebied van chemotherapie, radiotherapie, radiologie, pathologie en op indicatie andere specialismen. De nu alweer enkele jaren bestaande fusie tussen de twee Amsterdamse universitaire ziekenhuizen (AMC en VU) hebben tot nog meer beschikbaarheid van nog meer kennis en kunde geleid.

Naast onze regionale en nationale rol als verwijscentrum voor perifere ziekenhuizen, zijn wij een ‘shared care’ centrum van het Prinses Maxima Centrum in Utrecht waarbij Jos Bramer binnen ons team een prominente rol speelt.

Ons streven is volledige en individueel aangepaste zorg te leveren voor iedere patiënt.

Gerard Schaap is in Amsterdam opgeleid tot orthopedisch chirurg. Na een brede start aan pathologie is zijn professie langzaam versmalt en heeft hij vrijwel zijn gehele carrière gewijd aan de behandeling van bot- en weke delen tumoren waarbij hij naast zijn klinische functies, anderen de kneepjes van het vak leert. Hij is lid van de Commissie voor Beentumoren en voorzitter van de Werkgroep Wekedelen en Bottumoren binnen de Nederlandse Orthopedie Vereniging. Ook zit hij in de Medische Advies raad van de patiëntenvereniging HME-MO, na een reeds jarenlange samenwerking op dit gebied tussen het Amsterdam UMC en het ‘Onze Lieve Vrouwe Gasthuis’ te Amsterdam. Gerard blijft graag goed op de hoogte van de nieuwste behandelmogelijkheden binnen de sarcomenzorg door deelname aan nationale en internationale congressen waarbij hij met regelmaat zelf voordrachten geeft. Waar mogelijk neemt hij deel aan onderzoeken binnen het vak, wat geleid heeft tot vele publicaties, o.a. in vooraanstaande ‘journals’. Door zijn brede kennis en uitmuntende chirurgische vaardigheden wordt hij binnen het Amsterdam UMC, maar ook daarbuiten geraadpleegd met betrekking tot de oncologische orthopedie, prothesiologie (implantaten) en traumatologie (voor de reconstructies), alsmede voor verscheidene operatieve benaderingen, die ongebruikelijk zijn binnen de reguliere orthopedie.

Gerard Schaap haalt hij de meeste voldoening uit de behandeling van zijn patiënten, liefst in combinatie met de opleiding van toekomstige orthopedisch chirurgen.

Jos Bramer is geboren in Tilburg en opgeleid te Amsterdam. Dankzij het KWF heeft hij een fantastische start kunnen maken binnen de oncologische orthopedie. Gedurende 2 jaar heeft hij zich in diverse centra gespecialiseerd in sarcomen behandelingen binnen en buiten Europa. Binnen dit vak is hij gepromoveerd in de prognostische en late effecten van de behandeling van osteosarcomen. Hij vindt het heerlijk in een multidisciplinaire zetting dit werk te mogen doen, waarin zorg voor kinderen en hun ouders een prominente rol spelen. Vol passie vervult hij deze rol voor een deel in het Prinses Maxima Centrum te Utrecht. Zijn streven iedere patiënt persoonlijk toegepaste zorg te leveren uit zich mede in de ontwikkeling van het ‘shared decision making’ project, wat als doel heeft verschillende behandelopties goed en duidelijk uit te leggen, zodat de patiënt (en zijn ouders) samen met behandelend artsen tot de best passende geïndividualiseerde behandeling kunnen komen. Verder geeft Jos Bramer zijn passie voor het vak graag door in de vorm van onderwijs, waarin hij verscheidene kwalificaties heeft behaald. Onderwijs geven en verbeteren vindt ervaart hij als uitdagend en motiverend hij put hier veel plezier uit. Hij vindt zijn vak, het mooiste van de wereld.

Floortje Verspoor is geboren en opgeleid in Nijmegen. Binnen haar studies geneeskunde en biomedische gezondheidswetenschappen, heeft zij ervaring in zorg en wetenschap opgedaan in Tanzania en de Verenigde Staten. Toen al was zij vast van plan de strijd tegen kanker aan te gaan. Haar afstudeervakken toxicologie en pathobiologie hebben een gegronde basis gelegd om verder te specialiseren binnen een breed pallet aan verscheidene soorten tumoren. Zij realiseerde zich dat wanneer zij verder wilde specialiseren op het gebied van sarcomenzorg, een brede chirurgische basis bij de algemene- en hart-long chirurgie van pas zou komen. Sarcomen beperken zich nou eenmaal niet tot maar één deel van het lichaam, ze kunnen overal ontstaan. Deze onderzoekskennis en ervaringen binnen verschillende disciplines hebben geleid tot een promotie in ‘Tenosynoviale reusceltumoren’. Na afronding van haar opleiding tot orthopeed aan het Radboud UMC, waar reeds de basis was gelegd om zich verder te ontwikkelen in de sarcomen org, heeft zij twee fellowships gedaan. Eerst in het Amsterdam UMC, gevolgd door een specialisatie jaar in het ‘Royal Orthopedic Hospital’ te Birmingham, UK, een wereldwijd vooraanstaand hoog volume sarcomen centrum. Floortje Verspoor vult Gerard Schaap en Jos Bramer aan met een breed gelegde basis en een frisse blik binnen het veld.

Joanneke IJzerman is opgeleid tot verpleegkundige aan de Hogeschool van Amsterdam. Na afronding van deze opleiding heeft zij zich breed ontwikkeld op diverse afdelingen, waaronder de interne geneeskunde, de urologie, de plastische chirurgie en de orthopedie. Sinds 2016 is zij een grote aanwinst voor het oncologisch orthopedisch team. Als verpleegkundig consulent bewaakt zij de continuïteit van zorg en is het aanspreekpunt voor patiënten in het gehele zorgproces; al voorafgaand aan het eerste polibezoek totdat de patiënt uit zijn behandeling kan worden ontslagen. En zelfs hierna, wanneer er opnieuw vragen of symptomen ontstaan. Naast patiënten, weten ook alle samenwerkende disciplines en verwijzende specialisten haar te vinden, om de patiëntenzorg zo vlot en vloeiend mogelijk te laten verlopen.