Immunotherapie voor patiënten met een angiosarcoom; een nieuwe studie

Het Radboudumc heeft een studie opgezet om patiënten met een angiosarcoom te kunnen behandelen met cemiplimab, een immunotherapie.

Angiosarcomen zijn zeer zeldzame kwaadaardige bloedvattumoren. Alleen zogenaamde ‘secundaire’ angiosarcomen kunnen behandeld worden in de studie. Secundair betekent dat het angiosarcoom een zeldzame late complicatie is van eerdere bestraling, chronisch lymfoedeem of chronische UV straling (zonlichtexpositie).

Als een angiosarcoom niet genezen kan worden bestaat tot op heden de behandeling vooral uit chemotherapie. Bij veel verschillende soorten kanker, zoals blaas, huid en nierkanker neemt immunotherapie een belangrijke plaats in binnen de behandeling.

Cemiplimab is immunotherapie in infuusvorm, en op dit moment in Nederland geregistreerd voor de behandeling van een specifieke vorm van huidkanker (plaveiselcelcarcinomen van de huid). Er zijn aanwijzingen dat cemiplimab een zinvolle behandeling kan zijn voor patiënten met een secundair angiosarcoom, die onvoldoende reageerden op chemotherapie of niet behandeld kunnen worden met chemotherapie.

Naast het Radboudumc te Nijmegen zal de studie open gaan in het Leids Universitair Medisch Centrum en het Universitair Medisch Centrum Groningen. De studie is per januari 2022 geopend voor inclusie van patiënten in het Radboudumc.

De hoofdonderzoeker van de studie is Dr. Ingrid Desar, internist-oncoloog in het Radboudumc en gespecialiseerd in de zorg voor sarcoom patiënten. Mocht u behoefte hebben aan meer informatie over deze studie dan kunt u contact opnemen met de hoofdonderzoeker Dr. Ingrid Desar (ingrid.desar@radboudumc.nl) of de coördinerend arts-onderzoeker Drs. Stefan van Ravensteijn (stefan.ravensteijn@radboudumc.nl).