Informatie per sarcoomtype: een groeiende bibliotheek

Sarcomen en bordelinetumoren zijn aandoeningen met een doorgaans jonge historie. Gelukkig komt er steeds meer informatie beschikbaar.

Het Patiëntenplatform Sarcomen heeft samen met het platform Kanker.nl* een inventarisatie gemaakt van de verschillende sarcomen en borderlinetumoren. Zie hieronder het resultaat van deze inventarisatie. Voor informatie over GIST, desmoïd en chordomen wordt verwezen naar de websites van deze sarcoomtypen.

Een angiosarcoom is een kwaadaardige tumor die ontstaat in de cellen van bloedvaten of lymfevaten.

Baarmoedersarcoom is kanker vanuit het bindweefsel of spierweefsel van de baarmoeder (uterus).

Chondrosarcoom is een zeldzame, kwaadaardige bottumor. De tumor ontstaat uit de cellen die kraakbeen vormen.

Een ewingsarcoom is een gezwel in of bij het bot of in het steunweefsel. Dit gezwel is kwaadaardig en zaait in 20-25% van de gevallen uit naar andere botten, het beenmerg of de longen.

Een liposarcoom is een kwaadaardige tumor van vetcellen. Het is dus kanker van vetcellen.

Een leiomyosarcoom is een zeldzame, kwaadaardige tumor die ontstaat uit gladde spiercellen. Deze cellen komen voor in verschillende weefsels in het lichaam.

Kaposisarcoom is een zeldzame vorm van kanker die het meest op de huid voorkomt. Kaposi is de naam van de Hongaarse arts die de ziekte ontdekt heeft.

Een maligne perifere zenuwschedetumor is een kwaadaardige tumor van de weke delen. De naam wordt vaak afgekort tot MPNST. Dit staat voor het Engelse Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumor.

Een rabdomyosarcoom is een zeer zeldzame, kwaadaardige tumor van de skeletspieren. De skeletspieren zijn de spieren die je bewust kunt aansturen, zoals de spieren in je bovenarmen.

Synoviosarcoom is kanker van de weke delen. Deze kwaadaardige tumor kan in weke delen overal in het lichaam ontstaan. Maar meestal in de steunweefsels van de benen en de armen. Soms in de buurt van gewrichten maar niet in de gewrichten zelf.

Een ongedifferentieerd pleiomorf sarcoom is een zeldzame, kwaadaardige tumor in bindweefsel of in het bot. Het kan dus een kwaadaardige wekedelentumor óf bottumor zijn.

Osteosarcoom is een kwaadaardige bottumor. De tumor ontstaat uit de cellen die bot vormen, de osteoblasten. De tumorcellen maken nieuw bot. Osteosarcoom komt vooral voor in bovenarm en bovenbeen. Meestal rondom de knie.

Een reusceltumor is een zeldzame, goedaardige tumor van het synovium. Het synovium is een gewrichtskapsel.

Phyllodes tumoren zijn veelal snelgroeiende knobbels/zwellingen die ontstaan in bindweefsel-melkkliercellen van de borst.

* Het platform kanker.nl is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).