Behandeling bij kaposisarcoom

Kaposisarcoom is een goed behandelbare vorm van kanker. Er gaan maar heel weinig mensen dood aan deze ziekte.

Doel van de behandeling kan zijn:

 • de plekken kleiner maken
 • klachten verminderen, vooral lymfeoedeem
 • voorkomen dat de ziekte zich uitbreidt

In de meeste gevallen lukt het goed om het sarcoom onder controle te krijgen. Toch is het mogelijk dat de tumor later weer uitgroeit. U moet dan opnieuw behandeld worden. Ook dan is de ziekte meestal niet levensbedreigend.

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk. Welke behandeling u krijgt, hangt af van:

 • de vorm van het kaposisarcoom
 • de uitgebreidheid van de afwijkingen
 • uw algehele conditie

Weerstand verbeteren

Heeft u een verlaagde weerstand door medicijnen of door hiv/aids? Dan zal de arts eerst proberen uw weerstand te verbeteren. Dit kan door de hiv/aids te behandelen. Of door te stoppen met bepaalde medicijnen die de afweer onderdrukken. In veel gevallen worden de afwijkingen dan kleiner of verdwijnen ze helemaal. Verdere behandeling is dan meestal niet meer nodig.
Soorten behandelingen

Kan uw weerstand niet verbeterd worden? Helpt de verbeterde weerstand onvoldoende? Of is uw weerstand niet verlaagd? Dan krijgt u 1 van de volgende behandelingen:

Een operatie komt niet vaak voor bij kaposisarcoom. Een operatie wordt overwogen:

 • als u maar 1 plek heeft waar het kaposisarcoom zit
 • als u meerdere plekken heeft, maar 1 van de plekken veel pijn doet of regelmatig bloedt

Als het kaposisarcoom geen klachten geeft, kan de arts u voorstellen nog even te wachten met de behandeling. U moet dan wel regelmatig op controle komen.

Naast bovenstaande behandelingen kunt u soms deelnemen aan experimentele behandelingen (trials). U krijgt dan bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of een combinatie van behandelingen waar artsen nog onderzoek naar doen. Met dit medisch wetenschappelijk onderzoek toetsen artsen of een nieuwe behandeling beter is dan de standaardbehandeling.
Gespecialiseerde ziekenhuizen

De behandeling van sarcomen vraagt specialistische kennis en ervaring. Deze tumoren worden bij voorkeur behandeld in de hiervoor gespecialiseerde ziekenhuizen. Welke centra dat zijn, leest u onder vergelijk ziekenhuizen.

Behandelplan

Uw behandelend arts maakt samen met een aantal andere specialisten een behandelplan voor u. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen en ze kijken naar:

 • het type sarcoom
 • de grootte en plaats van de tumor
 • of en hoever de tumor is doorgegroeid in de weefsels eromheen
 • eventueel aangetoonde uitzaaiingen
 • uw leeftijd en conditie
 • uw persoonlijke wensen en omstandigheden

Multidisciplinair overleg bij sarcomen

Uw arts bespreekt uw ziektegeschiedenis met een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Dit heet een multidisciplinair overleg (MDO). In veel ziekenhuizen in Nederland betrekken de artsen ook specialisten vanuit andere ziekenhuizen bij het multidisciplinaire overleg. Bij sarcomen is er intensieve samenwerking tussen diverse deskundigen.

Dit zijn bijvoorbeeld:

 • oncoloog
 • orthopeed
 • radioloog
 • patholoog
 • radiotherapeut
 • (thorax)chirurg
 • neurochirurg
 • revalidatiearts
 • vruchtbaarheidsarts
 • plastisch chirurg
 • orthopedisch instrumentmaker
 • maatschappelijk werk
 • fysiotherapeut
 • oncologieverpleegkundige
 • verpleegkundig specialist

Behandelvoorstel bespreken

Na het multidisciplinair overleg zal de arts een behandelvoorstel met u bespreken. Tijdens dit gesprek kunt u ook uw wensen en verwachtingen bespreken. In sommige situaties zal uw arts u een keuze voorleggen. Aan elk besluit zitten voor- en nadelen. Bespreek die met uw arts. Met uw vragen kunt u ook terecht bij een (gespecialiseerd) verpleegkundige.