KWF kent 1,3 miljoen euro toe aan sarcoom onderzoek

KWF Kankerbestrijding heeft eind december subsidies toegekend aan twee onderzoeken ten behoeve van sarcomen. Beide vinden plaats in het Nederlands Kanker Instituut, het onderzoeksinstituut van het Antoni van Leeuwenhoek.

Scopes

Het mooie bedrag van (bijna) € 500.000,- is toegekend aan het SCOPES onderzoek van prof. dr. Rick Haas, dr. Olga Husson en dr. Valesca Retèl. In deze gerandomiseerde studie wordt bij patiënten met een wekedelensarcoom die volgens de behandelrichtlijnen bestraling voor de operatie moeten ondergaan, geloot tussen het standaard schema van 25 bestralingen enerzijds en 14 bestralingen anderzijds. Het kortere bestralingsschema zou verminderd belastend voor patiënten zijn.

Professor Haas onderstreept het belang van de toekenning: “Voor het eerst in 20 jaar kunnen weke delen sarcoom patiënten weer deelnemen aan gerandomiseerd onderzoek”.

Meer informatie over de SCOPE studie: https://www.kanker.nl/trials/1184-m20scp—scopes—studie-sarcoom

CDK6 Als component bij het ontstaan en progressie van osteosarcoom: Doelwit voor medicatie?

Ruim € 800.000,- gaat naar het onderzoek van dr. Paul Krimpenfort, prof. dr. Jos Jonkers en prof. dr. Winette van der Graaf naar de rol van het CDK-gen bij osteosarcomen.

Osteosarcomen ontstaan vaak op jonge leeftijd en kunnen sterk verschillen in biologie en mate van kwaadaardigheid. Voor een groot deel zijn osteosarcomen ongevoelig voor bestaande behandelingsstrategieën die bestaan uit radiotherapie en chemotherapie.  

Ieder type kanker kent een specifieke combinatie van genmutaties in de cellen die de tumor vormen. In osteosarcomen gaat er vaak iets fout bij het CDK6-gen. Dit gen op zich is niet gemuteerd, maar maakt wel meer eiwit aan dan gemiddeld. Patiënten met veel CDK6-eiwit hebben ook een slechter vooruitzicht.

Dit basaal onderzoek richt zich op nieuwe kennis over de ziekte en het doorgronden van de rol die CDK6 speelt in het ziektemechanisme. Dit wordt gedaan middels muismodellen en menselijke cellijnen.

De verwachting is dat de resultaten van deze analyses tot een beter inzicht in de rol van CDK6 in tumorontwikkeling zullen leiden en dat ze nieuwe aanknopingspunten opleveren voor alternatieven voor of optimalisering van bestaande behandelstrategieën. 

Mogelijk brengt dit onderzoek ook aanknopingspunten voor andere sarcomen waar CDK6 een rol speelt.  

Het onderzoek loopt van 2022 voor de periode van 4 jaar en wordt uitgevoerd door het team van dr. Paul Krimpenfort, moleculaire bioloog in het NKI/AVL.  

Meer informatie over de door KWF toegekende onderzoeksprojecten: 
https://www.kwf.nl/sites/default/files/2021-12/Bestedingsoverzicht-KWF-Kankerbestrijding-Call-2021-2.pdf

Wij zijn verheugd dat KWF de aanvragen voor deze twee – zeer verschillende – onderzoeksprojecten gehonoreerd heeft. Zeldzaam verdient aandacht!