Onderzoek en diagnose bij liposarcoom

Heeft u symptomen die kunnen passen bij liposarcoom? Ga dan naar uw huisarts. Hij zal u eerst lichamelijk onderzoeken. Hij verwijst u naar een specialist als dit nodig is.
Denkt de specialist dat u een liposarcoom heeft? Dan verwijst hij u bij voorkeur naar een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in het diagnosticeren en behandelen van wekedelentumoren.

U kunt de volgende onderzoeken krijgen:

In een aantal gevallen kan de arts aan de hand van de CT-scan of MRI de diagnose liposarcoom stellen. Maar vaak is een biopsie nodig om met zekerheid vast te kunnen stellen dat u liposarcoom heeft. Een biopt is een stukje weefsel. Een biopsie is ook nodig om te bepalen welk type liposarcoom het is. En om te beoordelen hoe kwaadaardig de tumor is. Een patholoog onderzoekt het weggenomen weefsel onder de microscoop.

Voor het beoordelen van het weefsel onder de microscoop heeft de patholoog vaak 5 werkdagen nodig. Is er ook aanvullend onderzoek nodig om naar een specifieke verandering in het erfelijke materiaal te zoeken? Dan krijgt u de uitslag soms pas na drie weken.