Behandeling bij MPNST

De behandeling van eerste keus bij MPNST is operatie.

Vaak zal een combinatie van operatie en bestraling nodig zijn.

Heel soms krijgt u daarnaast ook chemotherapie.

Naast bovenstaande behandeling kunt u soms deelnemen aan experimentele behandelingen (trials). U krijgt dan bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of een combinatie van behandelingen waar artsen nog onderzoek naar doen. Met dit medisch wetenschappelijk onderzoek toetsen artsen of een nieuwe behandeling beter is dan de standaardbehandeling.

Kans op genezing bij de juiste behandeling

De prognose is het best als de tumor geheel verwijderd kan worden, zonder tumorcellen in de snijranden. En vooral als de tumor kleiner dan 5 cm, oppervakkig gelegen en laaggradig is.

De kans op terugkeer van de tumor is tussen de 40-65%. Dat kan terugkomen in het oorspronkelijke tumor gebied zijn. Dit heet lokaal recidief. Of terugkomen als uitzaaiingen op afstand zijn. De prognose is dan veel slechter dan na de behandeling van de oorspronkelijke tumor.

Behandelplan

Uw behandelend arts maakt samen met een aantal andere specialisten een behandelplan voor u. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen.

Om een zo goed mogelijke behandeling te kunnen geven, is het onder andere belangrijk te weten:

  • welk stadium en kenmerken de tumor heeft
  • of er sprake is van erfelijke belasting
  • of er uitzaaiingen zijn

Maar ook uw persoonlijke situatie speelt een rol. Een behandelplan is dus maatwerk. Laat u daarom goed informeren over de behandelmogelijkheden zodat u samen met uw behandelteam een weloverwogen besluit kunt nemen.

Multidisciplinair overleg bij wekedelentumoren

Uw arts bespreekt uw ziektegeschiedenis met een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Dit heet een multidisciplinair overleg (MDO). In veel ziekenhuizen in Nederland betrekken de artsen ook specialisten vanuit andere ziekenhuizen bij het multidisciplinaire overleg. Bij kwaadaardige wekedelentumoren is er intensieve samenwerking tussen diverse deskundigen.