Onderzoek en diagnose bij MPNST

Heeft u symptomen die kunnen passen bij MPNST? Ga dan naar uw huisarts. Hij zal u eerst lichamelijk onderzoeken. Hij verwijst u naar een specialist als dit nodig is.
Denkt de specialist dat u een MPNST heeft? Dan verwijst hij u bij voorkeur naar een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in het diagnosticeren en behandelen van wekedelentumoren.

De arts maakt meestal een MRI.

Om met zekerheid vast te kunnen stellen dat u MPNST heeft, is een biopsie uit de tumor nodig. Een biopt is een stukje weefsel. Een patholoog onderzoekt het weggenomen weefsel onder de microscoop.

Om eventuele uitzaaiingen op te sporen doet de arts meestal ook de volgende onderzoeken:

  • CT-scan van de longen
  • longfoto