Risicofactoren van MPNST

Een risicofactor voor MPNST is waarschijnlijk eerdere behandeling met bestraling. Bij ongeveer 10 % van de mensen met een MPNST is de tumor ontstaan in een eerder met radiotherapie behandeld gebied.

Patiënten met neurofibromatose type 1 (NF1) hebben een grotere kans om MPNSTs te krijgen. NF1 wordt ook wel ziekte van Von Recklinghausen genoemd. Mensen met NF1 lopen ongeveer 5-10 % kans een MPNST te ontwikkelen. En van alle MPNST’s wordt bijna de helft gevonden bij mensen met NF1.

NF1 is een erfelijke ziekte waarbij er in alle lichaamscellen een aangeboren afwijking is in het NF1 gen. Bij deze ziekte hebben patiënten vaak al bij de geboorte lichtbruine vlekken op de huid, ‘café-au-lait-vlekken’ genoemd. Vanaf de pubertijd ontstaan er goedaardige gezwellen van bindweefsel. Deze ontstaan vaak aan of vlak onder de huid rondom oppervlakkige zenuwentakjes. Deze gezwellen heten neurofibromen. Zij zijn meestal klein maar kunnen ook heel groot worden.

Er zijn mensen die denken of zijn bang dat kanker besmettelijk is, maar kanker is niet besmettelijk. Ook MPNST niet.