Nazorg en controle bij Reusceltumor

Is de behandeling afgerond? Dan blijft u nog een tijd onder controle, ook wel follow-up genoemd.

Controles/follow-up

De controles bestaan uit bezoeken aan uw specialist, de verpleegkundig specialist of de huisarts. U kunt soms ook controles bij meerdere artsen krijgen. De controlebezoeken zijn bedoeld om:
•het herstel te monitoren
•in een vroeg stadium eventuele terugkeer van de ziekte op te sporen

Wat houden de controlebezoeken in?

De controles kunnen uit 1 of meer van de volgende onderdelen bestaan:
•een gesprek over hoe het met u gaat. En of u last heeft van psychische of sociale klachten.
•een lichamelijk onderzoek
•beeldvormend onderzoek zoals een MRI scan

Hoe vaak en hoe lang u gecontroleerd wordt en waar de controles uit bestaan, hangt af van de uitgebreidheid van de tumor en de behandeling die u heeft gehad. Uw arts of verpleegkundige zal u hierover informeren.

Maakt u zich tussendoor zorgen over een klacht die u heeft? Wacht dan niet tot de volgende controle, maar vervroeg zo nodig uw afspraak.

Nazorg

Uit het lichamelijk onderzoek of het gesprek met uw arts of verpleegkundige kan blijken dat u gebaat bent bij bepaald nazorg. Deze zorg is bedoeld om de kwaliteit van leven te verbeteren. Voorbeelden van nazorg zijn:

•begeleiding door een fysiotherapeut om (weer) conditie op te bouwen
•begeleiding door een diëtiste om op een door u gewenst gewicht te komen en/of te blijven
•begeleiding door een psycholoog of maatschappelijk werker voor psychosociale zorg

Om uw behoefte aan nazorg in kaart te brengen, kan de arts of verpleegkundige gebruik maken van de Lastmeter of van OncoKompas2.0.