Behandeling bij osteosarcoom

De behandeling van een osteosarcoom bestaat meestal uit chemotherapie en een operatie. De totale behandeling duurt ongeveer een jaar.

De behandeling begint meestal met een aantal weken chemotherapie. Dan een operatie om de tumor te verwijderen. Welke operatie u moet ondergaan is afhankelijk van de grootte en de plaats van de tumor. De patholoog bekijkt de tumor onder de microscoop om te bepalen hoe de tumor op de gegeven chemotherapie heeft gereageerd. Tenslotte volgt meestal nog een periode chemotherapie.

Bestraling hoort in principe niet tot de behandeling van osteosarcoom. Deze tumor is weinig gevoelig voor bestraling. Alleen in specifieke gevallen zal de arts bestralen. Bijvoorbeeld wanneer de tumor moeilijk te verwijderen is.
Kans op genezing bij de juiste behandeling

De genezingskans van alle patiënten met een osteosarcoom ligt rond de 60%. Dit hang af van:

  • de plaats van de tumor
  • de kwaadaardigheid van de tumor (gradatie)
  • de reactie van de tumor op de chemotherapie
  • of er uitzaaiingen zijn

Behandelplan

Uw behandelend arts maakt samen met een aantal andere specialisten een behandelplan voor u. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen.

Om een zo goed mogelijke behandeling te kunnen geven, is het onder andere belangrijk te weten:

  • welk stadium en kenmerken de tumor heeft
  • of er sprake is van erfelijke belasting
  • of er uitzaaiingen zijn

Maar ook uw persoonlijke situatie speelt een rol. Een behandelplan is dus maatwerk. Laat u daarom goed informeren over de behandelmogelijkheden zodat u samen met uw behandelteam een weloverwogen besluit kunt nemen.

Multidisciplinair overleg bij bottumoren

Uw arts bespreekt uw ziektegeschiedenis met een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Dit heet een multidisciplinair overleg (MDO). In veel ziekenhuizen in Nederland betrekken de artsen ook specialisten vanuit andere ziekenhuizen bij het multidisciplinaire overleg. Bij kwaadaardige bottumoren is er intensieve samenwerking tussen diverse deskundigen.