Risicofactoren van osteosarcoom

De oorzaak van osteosarcoom is niet precies bekend. Er zijn wel een aantal risicofactoren bekend.

Mensen met bepaalde zeldzame genetische afwijkingen hebben een grotere kans op osteosarcoom. Deze afwijkingen zijn:

  • het Rothmund-Thomson syndroom
  • het Bloom syndroom
  • het li-fraumenisyndroom
  • retinoblastoom dat bij meer leden van een familie voorkomt (familiaire vorm)

Ook bij mensen met de ziekte van Paget komt een osteosarcoom vaker dan gemiddeld voor.

Soms ontstaat een osteosarcoom als gevolg van een eerdere behandeling met radiotherapie of chemotherapie. Het osteosarcoom ontstaat dan meestal 5 – 20 jaar na de laatste behandeling.