Symptomen bij osteosarcoom

De meeste mensen met osteosarcoom voelen zich niet ziek.

Meest  symptomen zijn:

  • pijn
  • zwelling

Vooral chronisch zeurende pijn ´s nachts en/of in rust is een reden om naar de huisarts te gaan.

Een osteosarcoom kan het bot verzwakken. Daardoor kan een spontane botbreuk optreden.