Klachtenregeling

Het Patiëntenplatform Sarcomen en haar vrijwilligers zetten zich in voor een kwalitatief goede dienstverlening en staan open voor verbeteringen.

Soms lopen de zaken echter anders dan verwacht en ontstaat de behoefte dit bij het Patiëntenplatform Sarcomen aanhangig te maken.

Vaak is een goed gesprek met de directe betrokkenen van het Patiëntenplatform Sarcomen voldoende om de onvrede weg te nemen. Mocht dit gesprek niet het beoogde resultaat geven dan biedt het Patiëntenplatform Sarcomen de mogelijkheid een klacht formeel bij het bestuur kenbaar te maken.

Stuur dan een e-mail naar secretaris@patientenplatformsarcomen.nl of zend  een voldoende gefrankeerde brief gericht naar:

  • Patiëntenplatform Sarcomen
    t.a.v. de Secretaris
    Postbus 8152
    3503 RD Utrecht
    Nederland

Het bestuur zal dan zo spoedig mogelijk reageren.