Wie doet mee

Het Patiëntenplatform Sarcomen is een vrijwilligersorganisatie van, voor en door lotgenoten en hun naasten.
Wil jij ook actief worden voor onze Stichting? Word dan vrijwilliger!

Alle functies binnen de organisatie worden uitgeoefend door ter zake deskundige vrijwilligers. Onze vrijwilligers werken belangeloos: ze ontvangen slechts een vergoeding voor gemaakte kosten.

De organisatie van het Patiëntenplatform Sarcomen bestaat uit:

Een stichting wordt geleid en vertegenwoordigd door het bestuur. Zij zorgt voor financieel beheer en naleving van het doel van de stichting.

Een vrijwilligerscoördinator zorgt ervoor dat de vrijwilligers hun kwaliteiten optimaal kunnen ontwikkelen en in kunnen zetten voor de organisatie.