Overzichten van medische trials

Om te bevorderen dat de mogelijkheden tot deelname aan medisch onderzoek worden benut, verschaft het Patiëntenplatform Sarcomen informatie over onderzoeken die in Nederland en België worden uitgevoerd. Dit gebeurt via regelmatig geactualiseerde lijsten (bijvoorbeeld het overzicht van GIST-trials klik hier), via nieuwsberichten op de website en de nieuwsbrief en via presentaties op contactdagen.

Zeker in het geval van de zeldzamere vormen van sarcoom, is het nodig om ook in het buitenland te kijken naar mogelijkheden tot deelname aan studies. Hiervoor wordt verwezen naar de volgende internationale overzichten van klinische studies:

– EU Clinical Trials Register: https://www.clinicaltrialsregister.eu/

– NIH US National Library of Medicine: https://clinicaltrials.gov/

– SPAEN: http://www.sarcoma-patients.eu/en/sarcoma-research-2/study-registry

– Life Raft Group (alleen GIST-trials): https://gisttrials.org/