Phyllodes Contactdag 1 oktober

De Contactgroep Phyllodes en het Antoni van Leeuwenhoek en het bestuur van het Patiëntenplatform Sarcomen nodigen je van harte uit om zaterdag 1 Oktober a.s. aanwezig te zijn op de contactdag voor (ex)patiënten met een Phyllodes tumor. Uitgangspunt voor deze dag is: “Heb ik dat? (Phyllodes gehad) en dan….”.

(Ex)patiënten of naasten – partner, ouder, kind of vriend(in)- zijn van harte welkom.
Toegang voor leden van het Patiëntenplatform Sarcomen is gratis voor 2 personen, niet-leden betalen een bijdrage in de kosten van € 12,50 per persoon voor deelname aan het programma en catering gedurende de dag. U krijgt een uitrijkaart voor het parkeren. Vanzelfsprekend kan je alsnog lid worden, de kosten bedragen € 25,- per jaar en worden door verschillende zorgverzekeringen vergoed.

Inschrijven

De contactdag is inclusief catering gedurende de middag en uitrijkaart parkeergarage.

Privacy: U kunt zich via dit formulier (of als reactie op en uitnodiging per e-mail) aanmelden voor deze contactdag. Hiervoor hebben wij een minimale set aan gegevens nodig om deze dag te kunnen organiseren.

We verzamelen uw naam en emailadres en indien nodig andere gegevens die op het inschrijfformulier (of de mail) vermeld zijn.

Klik hier voor het inschrijfformulier.


We maken ook opname van de sessies zonder personen in beeld of er wordt aan u uitdrukkelijk om toestemming gevraagd
.

Mocht u bij nader inzien verhinderd zijn, wilt u zich dan tijdig afmelden. info@phyllodes.nl