Prof.dr. Allan van Oosterom 1940-2021

Op 9 november is Prof.dr. Allan van Oosterom op 81-jarige leeftijd overleden. Decennialang was Professor Van Oosterom een vooraanstaand oncoloog. Als onderzoeker en hoogleraar werkte hij in Nederland, België, Engeland en de Verenigde Staten en stond hij aan de basis van belangrijke ontwikkelingen in het onderzoek naar en de behandeling van verschillende soorten tumoren, waaronder sarcomen.

Professor Van Oosterom was president van de European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) in de periode dat imatinib werd getest als medicatie bij GIST en hij was direct bij het onderzoek betrokken. Imatinib was een belangrijke stap voorwaarts, en het is nog steeds een van de belangrijkste pijlers bij de behandeling van GIST. De GIST-gemeenschap is hem veel dank verschuldigd en we wensen zijn nabestaanden veel steun bij het verlies en veel mooie herinneringen aan een bijzonder persoon.