Prof. dr. Winette van der Graaf over de DSG

De Dutch Sarcoma Group (DSG) is een landelijke werkgroep van zorgprofessionals die zich bezighouden met de diagnostiek, behandeling, begeleiding en controle van patiënten met een weke delen of bot sarcoom. De werkgroep  heeft leden uit verschillende disciplines: de voornaamste zijn chirurgie, radiotherapie, orthopedische chirurgie, medische oncologie, pathologie, radiologie, nucleaire geneeskunde en verpleegkundig specialisten. 
Ons doel is de kwaliteit en uitkomsten van de zorg voor patiënten met een sarcoom in Nederland te bevorderen. 

 
Omdat sarcomen slechts 1.5% van alle soorten kanker vormen, is samenwerking essentieel om de diagnostiek en behandeling te verbeteren zodat we zowel de overleving, als ook de kwaliteit van leven van mensen met een sarcoom kunnen verbeteren. 


Die samenwerking vindt bij sarcomen op verschillende niveaus plaats. Zo is er het multidisciplinaire overleg tussen de zorgdisciplines, medisch specialisten en verpleegkundig specialisten, in een sarcomen expertise centrum.  
Maar samenwerking is ook essentieel tussen de niet in sarcoom gespecialiseerde ziekenhuizen en de sarcomen expertisecentra, waarbij besproken wordt of de diagnose bevestigd kan worden en behandeling in het lokale ziekenhuis kan plaatsvinden, of dat de diagnose en/of behandeling in een expertisecentrum dient plaats te vinden gezien de complexiteit. 
Binnen de DSG werken de verschillende sarcoom expertisecentra op nationaal niveau samen en wordt er kennis gedeeld . Ook wordt  betrokkenheid bij internationale studies afgestemd. Dat kan ook niet anders bij zulke zeldzame vormen van kanker. 


www.dutchsarcomagroup.nl