PropAngio: Nieuwe studie naar behandeling van angiosarcoom

In het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam is onlangs een nieuwe studie gestart met het middel propranolol bij patiënten met angiosarcoom. Met deze studie hopen de onderzoekers meer duidelijkheid te krijgen over de werking van propranolol bij patiënten met angiosarcoom. De studie is open tussen 2020 en 2022 ongeveer. De studie wordt gefinancierd door het Anticancer Fund uit België.

Angiosarcoom ontstaat uit de bloed- en lymfevaten. Het kan in het gehele lichaam voorkomen, maar wordt voornamelijk op de huid gezien. Angiosarcoom is een extreem zeldzame ziekte en kan ontstaan door eerdere bestraling voor andere kanker, zonlicht maar ook door onbekende oorzaken. De standaard behandeling voor gelokaliseerde ziekte bestaat uit chirurgische verwijdering van tumor, soms gecombineerd met bestraling of chemotherapie. Desondanks krijgt ongeveer de helft van de patiënten recidief of uitzaaiing. De rol van chemotherapie bij gelokaliseerde ziekte is niet standaard, maar wordt soms gebruikt bij patiënten met vergevorderde ziekte. Verschillende vormen van systemische behandelingen hebben een effect laten zien op de overleving van patiënten met uitzaaiingen of vergevorderde ziekte, maar dit is nog niet goed duidelijk in de primaire setting. Met verbetering van de neoadjuvante behandeling van angiosarcoom patiënten waarbij we kleine uitzaaiingen vroegtijdig behandelen, kan dit mogelijk het aantal lokale recidieven en uitzaaiingen verminderen wat mogelijk kan leiden tot een verbeterde overleving.

Propranolol, een reeds veel voorgeschreven β-blokker voor onder andere de behandeling van een hoge bloeddruk, is recentelijk ge-repurposed voor de behandeling van hemangioom, een goedaardige tumor van de bloedvaten, met een (bijna) complete respons in 88% van de patiënten. Hemangiomen hebben een hoge expressie van de β-receptor wat waarschijnlijk de gevoeligheid voor propranolol verklaart. Deze receptor komt ook verhoogd tot expressie in andere vasculaire tumoren, zoals het angiosarcoom. Daarom verwachten wij dat propranolol ook effectief kan zijn bij patiënten met angiosarcoom en dit wordt ook al beschreven in enkele case reports.

Studie opzet: Een neoadjuvante ‘window of opportunity’ fase II studie naar de effectiviteit van propranolol in angiosarcoom patiënten. Patiënten worden behandeld met propranolol monotherapie, 40-80 mg 2-3x per dag. In totaal worden er 14 patiënten geïncludeerd met primair, gerecidiveerd of gemetastaseerd angiosarcoom. De studiebehandeling duurt 3-6 weken en zal de standaard behandeling niet vertragen. Momenteel zijn er 4 patiënten geïncludeerd en is er nog ruimte om 10 extra patiënten hiermee te behandelen.

Voor meer informatie over deelname aan de studie kunt u contact opnemen met de coördinators van het onderzoek Alaa Embaby (e-mail: a.embaby@nki.nl) of de hoofdonderzoekers Neeltje Steeghs (e-mail: n.steeghs@nki.nl) en Winan van Houdt (e-mail: w.v.houdt@nki.nl).