Behandeling bij rabdomyosarcoom

De behandeling van rabdomyosarcoom is bijna altijd een combinatiebehandeling. De eerste behandeling is chemotherapie om de tumor kleiner te maken. Rabdomyosarcomen zijn goed gevoelig voor chemotherapie.

Daarna volgt meestal een operatie waarbij de arts de tumor zo mogelijk geheel verwijdert. Soms krijgt u na de operatie behandeling met bestraling.

Na de operatie krijgt u meestal nog een behandeling met chemotherapie. Om achtergebleven tumorcellen te vernietigen en uitzaaiingen op te ruimen of te voorkomen.

Naast bovenstaande behandeling kunt u soms deelnemen aan experimentele behandelingen (trials). U krijgt dan bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of een combinatie van behandelingen waar artsen nog onderzoek naar doen. Met dit medisch wetenschappelijk onderzoek toetsen artsen of een nieuwe behandeling beter is dan de standaardbehandeling.

Kans op genezing bij de juiste behandeling

De prognose van een rabdomyosarcoom hangt vooral af van de plaats van de tumor. Rabdomyosarcomen van het hoofd (behalve rond de hersenvliezen) en nek, rond de geslachtsorganen en urinewegen (behalve de blaas en prostaat) hebben een grotere kans op genezing dan de andere vormen.

Behandelplan

Uw behandelend arts maakt samen met een aantal andere specialisten een behandelplan voor u. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen.

Om een zo goed mogelijke behandeling te kunnen geven, is het onder andere belangrijk te weten:

  • welk stadium en kenmerken de tumor heeft
  • of er sprake is van erfelijke belasting
  • of er uitzaaiingen zijn

Maar ook uw persoonlijke situatie speelt een rol. Een behandelplan is dus maatwerk. Laat u daarom goed informeren over de behandelmogelijkheden zodat u samen met uw behandelteam een weloverwogen besluit kunt nemen.

Multidisciplinair overleg bij wekedelentumoren

Uw arts bespreekt uw ziektegeschiedenis met een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Dit heet een multidisciplinair overleg (MDO). In veel ziekenhuizen in Nederland betrekken de artsen ook specialisten vanuit andere ziekenhuizen bij het multidisciplinaire overleg. Bij kwaadaardige wekedelentumoren is er intensieve samenwerking tussen diverse deskundigen.