Behandeling bij reuscelbottumor

De behandeling van reuscelbottumor is een operatie. Het soort operatie is afhankelijk van de grootte van de tumor en of deze is doorgegroeid in de omliggende weke delen.

Er bestaat één type medicijn (denosumab) dat effect heeft op reuscelbottumoren. Denosumab is een monoklonaal antilichaam, een vorm van doelgerichte therapie. Denosumab remt de vorming en overleving van de reuscellen. Dit remt de tumorgroei. Het remt ook de activiteit van de reuscellen en hiermee de afbraak van het bot. Het overgebleven bot kan zichzelf vervolgens herstellen. Deze behandeling is alleen mogelijk in gespecialiseerde centra.

Deze behandeling is meestal neo-adjuvant. Dit betekent dat u het krijgt voor de operatie. De operatie kan hierdoor mogelijk minder ingrijpend zijn.

Naast bovenstaande behandelingen kunt u soms deelnemen aan experimentele behandelingen (trials). U krijgt dan bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of een combinatie van behandelingen waar artsen nog onderzoek naar doen. Met dit medisch wetenschappelijk onderzoek toetsen artsen of een nieuwe behandeling beter is dan de standaardbehandeling.
Kans op genezing bij de juiste behandeling

Reuscelbottumoren komen in 30% van de gevallen terug. De kans is het grootst als de tumor zich naar de weke delen heeft uitgebreid. Het is daarom belangrijk om onder controle te blijven.

Behandelplan

Uw behandelend arts maakt samen met een aantal andere specialisten een behandelplan voor u. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen.

Om een zo goed mogelijke behandeling te kunnen geven, is het onder andere belangrijk te weten:

  • welk stadium en kenmerken de tumor heeft
  • of er sprake is van erfelijke belasting
  • of er uitzaaiingen zijn

Maar ook uw persoonlijke situatie speelt een rol. Een behandelplan is dus maatwerk. Laat u daarom goed informeren over de behandelmogelijkheden zodat u samen met uw behandelteam een weloverwogen besluit kunt nemen.

Multidisciplinair overleg bij bottumoren

Uw arts bespreekt uw ziektegeschiedenis met een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Dit heet een multidisciplinair overleg (MDO). In veel ziekenhuizen in Nederland betrekken de artsen ook specialisten vanuit andere ziekenhuizen bij het multidisciplinaire overleg. Bij kwaadaardige bottumoren is er intensieve samenwerking tussen diverse deskundigen.