Expertisecentra sarcomen

Er zijn veel uitstekende ziekenhuizen in Nederland en in België, waar het merendeel van de kankerpatiënten in goede handen is.

Maar… sarcomen zijn zo zeldzaam dat medici buiten de expertisecentra voor sarcomen meestal te weinig ervaring hebben met de diagnose en behandeling ervan.

De expertisecentra voor sarcomen zijn onderdeel van academische ziekenhuizen. Ook het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam heeft zo’n expertisecentrum.

Het precies vaststellen van welk (sub)type sarcoom sprake is, is essentieel om tot de beste behandeling te kunnen komen. Voor die exacte diagnose is zeer gespecialiseerde kennis nodig, die alleen verwacht kan worden van radiologen in de expertisecentra. De oncologen, chirurgen en radiotherapeuten in die centra kennen de verschillende behandelmogelijkheden voor sarcomen, inclusief de nieuwste ontwikkelingen en de mogelijkheden tot deelname aan klinische onderzoeken. Ook beschikken de expertisecentra over uitgebreide kennis over het omgaan met de bijwerkingen van de behandeling van sarcomen.

Patiëntenplatform Sarcomen adviseert daarom nadrukkelijk om als sarcoompatiënt naar een van deze expertisecentra voor sarcomen te gaan.

Als u toch naar een ander, niet-gespecialiseerd ziekenhuis gaat, dan is het van belang dat de diagnostiek, behandeling en follow-up wel geschieden in zeer nauw overleg met, en onder regie van, een van de expertisecentra. Sommige ziekenhuizen hebben hiervoor afspraken gemaakt met die centra.

De expertisecentra voor sarcomen in Nederland en België zijn:

Wekedelensarcomen (incl. borderlinetumoren van de weke delen)

Ned. Kankerinstituut – Antoni van Leeuwenhoek Zkh (NKI-AVL)
Contactpersoon chirurgische oncologie: Dr. W. van Houdt
Contactpersoon medische oncologie: Prof.dr. W. van der Graaf
Contactpersoon radiotherapie: Dr. R. Haas
Second opinion en meer over wekedelentumoren

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Contactpers. chirurgische oncologie: Dr. R. van Ginkel
Contactpersonen medische oncologie: Prof.dr. A. Reyners en Dr. J. de Haan
Contactpersoon orthopaedie: Dr. P. Jutte
Second opinion en meer over wekedelentumoren

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Contactpersoon: Prof.dr. H. Gelderblom tel. 071-5261073
Mail voor het hele orthopaedieteam naar mevrouw N. Leyerzapf
Contactpersoon orthopaedische chirurgie Prof. dr. M. van de Sande
Polikliniek oncologie en radiotherapie
Second opinion en meer over wekedelentumoren

Gastro-intestinale stromale tumor (GIST)

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Contactpers. chirurgische oncologie: Dr. R. van Ginkel
Contactpersonen medische oncologie: Prof.dr. A. Reyners en Dr. J. de Haan
Second opinion en meer over wekedelentumoren

Botsarcomen (incl. borderlinetumoren van de botten)

Amsterdam UMC, locatie AMC
Contactpersoon: mevrouw Dr. A. Westermann
Mail voor het hele team naar de oncologiepoli
Second opinion en meer over bottumoren

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Contactpersonen medische oncologie: Prof.dr. A. Reyners en Dr. J. de Haan
Contactpersoon orthopaedie: Dr. P. Jutte
Second opinion en meer over bottumoren

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Contactpersoon: Prof.dr. H. Gelderblom tel. 071-5261073
Mail voor het hele orthopaedieteam naar mevrouw N. Leyerzapf
Contactpersoon orthopaedische chirurgie Prof. dr. M. van de Sande
Polikliniek oncologie en radiotherapie
Second opinion en meer over bottumoren

Pediatrische Sarcoombehandeling (Kinderoncologie)
De hierboven genoemde contactpersonen hebben het Patiëntenplatform Sarcomen toestemming verleend voor het vermelden van hun naam en mailadres.