Behandeling bij UPS

De behandeling van eerste keus bij UPS is een operatie.
UPS in het bot

Is een UPS duidelijk ontstaan in het bot, dan wordt deze behandeld op dezelfde manier als een osteosarcoom. U krijgt dan chemotherapie voor en na de operatie. Bij een UPS van het bot wordt er meestal niet bestraald.
Wekedelen UPS

Bij een UPS in de weke delen kunt u voor en na de operatie bestraling krijgen. Chemotherapie is niet standaard en wordt alleen in bepaalde gevallen gegeven. Bijvoorbeeld wanneer de tumor uitgezaaid is.
Experimentele behandeling

Naast bovenstaande behandelingen kunt u soms deelnemen aan experimentele behandelingen (trials). U krijgt dan bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of een combinatie van behandelingen waar artsen nog onderzoek naar doen. Met dit medisch wetenschappelijk onderzoek toetsen artsen of een nieuwe behandeling beter is dan de standaardbehandeling.
Gespecialiseerde ziekenhuizen

De behandeling van sarcomen vraagt specialistische kennis en ervaring. Deze tumoren worden bij voorkeur behandeld in de hiervoor gespecialiseerde ziekenhuizen. Welke centra dat zijn, leest u onder vergelijk ziekenhuizen.

Behandelplan

Uw behandelend arts maakt samen met een aantal andere specialisten een behandelplan voor u. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen en ze kijken naar:

  • het type sarcoom
  • de grootte en plaats van de tumor
  • of en hoever de tumor is doorgegroeid in de weefsels eromheen
  • eventueel aangetoonde uitzaaiingen
  • uw leeftijd en conditie
  • uw persoonlijke wensen en omstandigheden

Multidisciplinair overleg bij sarcomen

Uw arts bespreekt uw ziektegeschiedenis met een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Dit heet een multidisciplinair overleg (MDO). In veel ziekenhuizen in Nederland betrekken de artsen ook specialisten vanuit andere ziekenhuizen bij het multidisciplinaire overleg. Bij sarcomen is er intensieve samenwerking tussen diverse deskundigen.