Hyperbare zuurstoftherapie

Bij wekedelentumoren
Bijna alle patiënten met een wekedelen- of botsarcoom en enkele patiënten met een borderline wekedelentumor worden geopereerd en bestraald. Ongeveer 10% van de patiënten die bestraald zijn ondervinden na langere tijd schade van de bestraling (late radiatieschade). Indien dit optreedt is het meestal niet meer te stoppen, ondanks alle behandelingen die in het verleden daarvoor aangewend werden en het kan leiden tot ernstige klachten. Daarbij valt te denken aan functiebeperking, slijmvliesbeschadiging en wonden die niet meer willen genezen. Het gevolg is een levenslange verzorging en een aanzienlijke inbreuk op de kwaliteit van leven.

Een overzicht van de meest voorkomende problemen (plaats/klachten)
ledematen: fibrose, wond, functiebeperking
buik (blaas en darmen): krampen, bloeding
hals: slikken, smaak
botten: ontkalking (breuk)
huid: cosmetisch

De oorzaak is dat de bestraling het weefsel in de omgeving van de tumor heeft beschadigd en dat de bloedtoevoer sterk is afgenomen en daardoor minder zuurstof ter beschikking komt met als gevolg dat het weefsel gaat verlittekenen en wonden niet meer zullen genezen.
Met hyperbare zuurstoftherapie wordt door een verhoogde omgevingsdruk en zuivere zuurstof bereikt dat in het beschadigde weefsel meer zuurstof komt. En daarom kunnen er  nieuwe bloedvaatjes ontstaan en kan het weefsel zich weer herstellen en kunnen de beschadigingen weer ongedaan gemaakt worden.
De behandeling vindt plaats in een zogenaamde druktank zoals op de foto, (meestal) met meerdere personen tegelijk, duurt ongeveer 2 uur per dag en het aantal behandelingen is minimaal 30 maal. Ernstige blijvende bijwerkingen komen niet voor.
De kans dat de hyperbare zuurstoftherapie succes heeft, is ongeveer 65% en is afhankelijk van de ernst en de plaats van de radiatieschade. In sommige gevallen kan een aanvullende (plastisch-)chirurgische ingreep nodig zijn om het resterende defect te corrigeren. Of het positieve effect levenslang aanhoudt is niet bekend, maar mochten de klachten weer terugkomen dan is een nieuwe behandeling mogelijk.
Hyperbare zuurstoftherapie kan ook toegepast worden bij lelijke bestralingseffecten van de huid zodat het cosmetisch aanzicht weer beter wordt. Meer en meer wordt de behandeling ook uitgevoerd als voorbereiding op een operatie in bestraald gebied.

De kosten voor de behandeling van radiatieschade met hyperbare zuurstof worden vergoed door de ziektekostenverzekering in Nederland, inclusief eventueel taxivervoer.

Deze tekst werd voor de Contactgroep Sarcoma geschreven door:
Dr. A.N. van Geel chirurg-oncoloog, HZCR Zwijndrecht
Voor meer informatie en contactgegevens www.hyperbare-zuurstof.nl