Wat betekent het coronavirus voor de behandeling van kanker?

Het coronavirus zal zich naar verwachting verder uitbreiden in Nederland. Mensen die behandeld worden voor kanker vallen binnen de groep kwetsbare mensen voor wie het virus een risico vormt. Hier lees je op welke manier alle medisch specialisten er gezamenlijk voor zorgen dat de risico’s voor jou en de nadelige gevolgen voor je behandeling zo veel mogelijk worden beperkt.

Dit bericht is opgesteld in afstemming met NVMO, NVALT, NVvH en PZNL. Laatste update: 26 maart 2020.

Soms een aanpassing in behandelplan
Medisch specialisten willen bij patiënten de kans op een verminderde afweer kleiner maken, zodat zij beter beschermd zijn tegen de gevolgen van het coronavirus. De risico’s van de behandeling op verminderde afweer worden dan ook afgewogen tegen de winst die de behandeling oplevert. Dit betekent dat er soms andere kuren zullen worden geven, kuren zullen worden overgeslagen of een behandeling zal worden uitgesteld. Dit wordt alleen gedaan als de medisch specialisten denken dat de kanker zo nog steeds goed behandeld kan worden.

Minder ziekenhuisbezoeken
Om de kans voor patiënten om in aanraking te komen met het coronavirus zo klein mogelijk te maken, wordt geprobeerd het aantal bezoeken van een patiënt aan het ziekenhuis zoveel mogelijk te beperken. Een consult zal daarom vaker telefonisch verlopen, controles worden soms uitgesteld, er worden zo min mogelijk CT-scans gemaakt en ziekenhuisopnames worden zoveel mogelijk beperkt. Dit wordt alleen gedaan als het voor jouw kankerbehandeling veilig kan. Daarnaast vragen medisch specialisten om met maximaal 1 begeleider naar de polikliniek te komen (dus totaal 2 personen).

Persoonlijke aanpak
Per patiënt wordt bekeken wat voor hem of haar het beste is. Jouw eigen medisch specialist of verpleegkundige zal met je bespreken wat dit voor jou betekent en samen met jou besluiten wat voor jou het beste is. Alle medisch specialisten blijven steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Als het nodig is passen zij meteen hun werkwijze aan. Ze staan in nauw contact met collega’s over de hele wereld en delen hun ervaringen dagelijks. Heb je vragen over je behandeling, neem dan contact op met je eigen arts.

Als je levensverwachting korter dan één jaar is
Wanneer je levensverwachting als kankerpatiënt korter dan één jaar is of wordt door een besmetting met het coronavirus, dan is het belangrijk om in gesprek te gaan met je huisarts of je behandelend arts (medisch specialist), en samen te bespreken wat je wensen zijn voor je behandeling en de zorg. In dit gesprek staat jouw kwaliteit van leven en mogelijk ook jouw kwaliteit van sterven centraal. Je arts kan je voorlichten over wat wel of niet mogelijk is ten aanzien van ziekenhuisopname, IC-opname en beademing. Als deze opties op jouw situatie niet van toepassing zijn, dan kunnen jullie samen in gesprek wat voor jouw situatie passende zorg is. Bij zorg in de laatste levensfase hoort ook de zorg voor naasten. Zij kunnen ook bij de zorgverleners terecht voor informatie en steun.

Onze gesprekskaart ‘Over leven en dood’ kan jou (en je naasten) helpen om na te denken over je wensen in de laatste levensfase en die te bespreken met je huisarts of specialist.

Belangrijke aanvullende informatie rondom zittend ziekenvervoer
Zorgverzekeraars en vervoerders hebben afgesproken dat vanwege de coronacrisis patiënten altijd alleen vervoerd worden. En vervoer gebeurt bij voorkeur in een bus, zodat de regel voor het houden van anderhalve meter afstand tussen chauffeur en patiënt zo veel mogelijk in acht genomen kan worden. Lees hier meer.

Bron: NFK

BEKIJK OOK

-> Coronavirus en sarcomen

-> Update contactdagen 2020

-> Coronarichtlijnen van NFK