Nazorg en controle bij wekedelentumoren

Bij een goedaardige wekedelentumor is meestal alleen een operatie nodig. Er is dan geen vervolgbehandeling nodig. Soms hoort bestraling ook bij de behandeling, bijvoorbeeld bij een desmoïd of reusceltumor.

Behandeling kwaadaardige wekedelentumor

Bij een kwaadaardige wekedelentumor (wekedelensarcoom) is bijna altijd een operatie nodig. Uw arts bespreekt met u of chemotherapie en/of bestraling ook effect kan hebben.

Heel soms krijgt u een behandeling met regionale perfusie. Bij uitzaaiingen wordt bijna altijd chemotherapie gegeven. Soms komt u ook in aanmerking voor doelgerichte therapie.

Naast bovenstaande behandelingen kunt u soms deelnemen aan experimentele behandelingen (trials). U krijgt dan bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of een combinatie van behandelingen waar artsen nog onderzoek naar doen. Met dit medisch wetenschappelijk onderzoek toetsen artsen of een nieuwe behandeling beter is dan de standaardbehandeling.

Gespecialiseerde ziekenhuizen

De behandeling van sarcomen vraagt specialistische kennis en ervaring. Deze tumoren worden bij voorkeur behandeld in de hiervoor gespecialiseerde ziekenhuizen. Welke centra dat zijn, leest u onder vergelijk ziekenhuizen.

Behandelplan

Uw behandelend arts maakt samen met een aantal andere specialisten een behandelplan voor u. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen en ze kijken naar:

  • het type sarcoom
  • de grootte en plaats van de tumor
  • of en hoever de tumor is doorgegroeid in de weefsels eromheen
  • eventueel aangetoonde uitzaaiingen
  • uw leeftijd en conditie
  • uw persoonlijke wensen en omstandigheden

Multidisciplinair overleg bij sarcomen

Uw arts bespreekt uw ziektegeschiedenis met een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Dit heet een multidisciplinair overleg (MDO). In veel ziekenhuizen in Nederland betrekken de artsen ook specialisten vanuit andere ziekenhuizen bij het multidisciplinaire overleg. Bij sarcomen is er intensieve samenwerking tussen diverse deskundigen.

Behandelvoorstel bespreken

Na het multidisciplinair overleg zal de arts een behandelvoorstel met u bespreken. Tijdens dit gesprek kunt u ook uw wensen en verwachtingen bespreken. In sommige situaties zal uw arts u een keuze voorleggen. Aan elk besluit zitten voor- en nadelen. Bespreek die met uw arts. Met uw vragen kunt u ook terecht bij een (gespecialiseerd) verpleegkundige.