Risicofactoren van wekedelentumoren

Meestal is de oorzaak van een wekedelentumor onduidelijk.

Wel zijn een aantal factoren bekend die de kans op het krijgen van een wekedelentumor vergroten:

  • Een paar zeldzame erfelijke aandoeningen geven een verhoogd risico op een wekedelentumor. Bijvoorbeeld het Li-fraumenisyndroom en neurofibromatose type 1.
  • Mensen met aids hebben een sterk verhoogd risico op een kaposisarcoom.
  • In weefsels die in het verleden zijn bestraald, bestaat een licht verhoogd risico op het ontstaan van een wekedelentumor.
  • Het ontstaan van wekedelentumoren wordt soms gekoppeld aan de invloed van sommige chemische stoffen. Maar hierover is nog niet veel bekend.

Veel mensen denken of zijn bang dat kanker besmettelijk is. Maar kanker is niet besmettelijk, ook wekedelentumoren niet.